Hotline 0914 367 447
 • Trường Tín Smart Home đơn vị phân phối khóa lắp đặt thương hiệu PHGLock™ tại Đà Nẵng, vì sao chung tôi khuyên bạn nên chọn PHGLock™?

 • PHGLock™– Thương hiệu khóa thông minh/điện tử của Australia.
 • 𝓚𝓱𝓸́𝓪 𝓽𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓶𝓲𝓷𝓱 – 𝓼𝓾̛̣ 𝓵𝓾̛̣𝓪 𝓬𝓱𝓸̣𝓷 𝓱𝓸𝓪̀𝓷 𝓱𝓪̉𝓸!
  𝑃𝐻𝐺𝐿𝑜𝑐𝑘 – 𝑇𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐒Ạ𝐍
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐌Ã 𝐒Ố – 𝐓𝐇Ẻ 𝐂Ả𝐌 Ứ𝐍𝐆
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐕Â𝐍 𝐓𝐀𝐘
  🔑 𝐂𝐇𝐔Ô𝐍𝐆 𝐂Ử𝐀 𝐌À𝐍 𝐇Ì𝐍𝐇
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐃𝐈Ệ𝐍 𝐊𝐇𝐔Ô𝐍 𝐌Ặ𝐓
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐓Ủ
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐂Ử𝐀 𝐍𝐇Ô𝐌
  🔑 𝐊𝐇Ó𝐀 𝐂Ử𝐀 𝐊Í𝐍𝐇
 • Thời gian bảo hành sản phẩm 2 năm bảo trì bảo dưỡng 10 năm.